Koppeling geactiveerd

Top, de koppeling tussen Timewax en Slack is geactiveerd en je kan aan de slag.

Illustration of the integration between Slack and Timewax

Potentiële omzetstijging