Zoek
INLOGGEN 

Lever meer werk winstgevender op
... zonder onnodige inhuur

Veel snel evoluerende dienstverlenende organisaties worden geconfronteerd met een dilemma: hoe groter en complexer ze worden, hoe lager hun omzet en winstgevendheid per medewerker worden. Naarmate de complexiteit toeneemt, explodeert de dynamiek. Dit leidt tot suboptimale bezetting, verminderde declarabiliteit en onnodige inhuur. En wij snappen dat.

De externe druk neemt toe

De verwachtingen van klanten blijven groeien, de regelgeving wordt steeds strenger, de technologie gaat supersnel vooruit, de concurrentie is moordend en de schaarste aan talent is reëel.

De risico’s stapelen zich op

Door deze druk nemen de risico’s toe dat we het tempo niet bijhouden, niet aan de verwachtingen van de klant voldoen, het moreel van onze medewerkers verlaagt en onze doelstellingen niet halen.

Blinde vlekken worden groter

Traditionele resource planning is te geïsoleerd en te veel gericht op terugkijken en het toewijzen van uren. Dit vergroot de blinde vlekken in de bezetting, de winstgevendheid en de toekomstige vraag.

Mark

Mark de Jong

CEO

Anders plannen

“Om uit deze valkuil te komen, moet je vooruitkijken met een holistische kijk op de hele organisatie en rekening houden met de projectmarge. Impactgestuurde resource planning in plaats van toewijzingsgestuurd.”

Waarom we het doen

Wij vinden het onaanvaardbaar dat moderne dienstverleneners tegenwoordig vragen over de bemensing niet accuraat en zonder vertraging kunnen beantwoorden. We streven ernaar hun resource planning te verbeteren, zodat ze het volgende krijgen:

Door holistisch naar de capaciteitsbehoefte te kijken, optimaliseren we de inzet van personeel in de hele organisatie. Hierdoor verhoog je de productiviteit en kun je meer werk leveren met hetzelfde aantal medewerkers. Dit verhoogt direct je omzet.

Door rekening te houden met commerciële en kostprijstarieven kijken wij verder dan prestaties in uren. Wij geven managementinformatie over welke projecten en diensten de meeste waarde toevoegen in termen van winstgevendheid. Zo kunnen ze de marges optimaliseren.

Door inzicht te geven in de toekomstige vraag voorspellen we de benodigde resourcecapaciteit op de middellange en lange termijn. Op deze manier kan het management anticiperen op de ontwikkeling van het personeelsbestand om optimaal aan de vraag te voldoen en onnodige inhuur te voorkomen.

Jurgen

Jurgen Bink

CRO

Om de hoek kijken

“Wij bieden je inzichten om complexe vragen accuraat te beantwoorden, met vertrouwen de toekomstige bezetting en de declarabiliteit te voorspellen en nieuwe manieren te ontdekken om te groeien.”

Hoe we dat doen

We geven je een holistisch beeld waarmee je vindingrijker (dwz competitiever) kunt zijn, gemakkelijker aan de verwachtingen van de klant kunt voldoen en meer werk winstgevenderer kunt afleveren. Hoe bereiken we dit? Door drie dingen radicaal anders te doen:

Wij integreren al je relevante systemen en houden alles gesynchroniseerd. Wij leggen alle gegevens vast met betrekking tot je bedrijfs-, afdeling-, project-, resource- en tariefstructuur voor vandaag en morgen. We stemmen de gegevensinvoer en -uitvoer af voor optimale relevantie, nauwkeurigheid en resultaten.

Op deze manier krijg je een informatiemodel dat speciaal is ontworpen voor snel evoluerende serviceorganisaties en dat de basis biedt voor een holistisch planningsoverzicht waar iedereen 24/7 100% op kan vertrouwen.

Wat je wint: Vertrouwen

Wij laten je visueel plannen voor de beste bezetting en declarabiliteit op bedrijfsniveau in de kortst mogelijke tijd. Wij begeleiden je om kostbare fouten en vertragingen te voorkomen en zorgen ervoor dat iedereen in het proces direct op de hoogte is van wat er wordt veranderd en verwacht.

Door deze andere aanpak verschuift de focus naar vooruitkijken (in plaats van achteruit), naar de hele organisatie (in plaats van silo’s) en naar marge (in plaats van naar uren). Je kan erop vertrouwen dat iedereen het juiste werk krijgt toegewezen en dat je meer werk kunt aannemen en leveren.

Wat je wint: Hefboomwerking

Wij bieden iedereen in de organisatie inzichten om complexe vragen accuraat te beantwoorden. Hierdoor kun je de toekomstige bezetting en de declarabiliteit voorspellen en nieuwe manieren ontdekken om te groeien.

Als je dit allemaal combineert kun je op een duurzame manier groeien: je vermindert het wegleggen van omzet en marges en vergroot je vindingrijkheid om gemakkelijker aan de veranderende klantvereisten te voldoen.

Wat je wint: Gezonde groei

Mark

Mark de Jong

CEO

Met impact plannen

“Ons platform begeleidt je visueel bij het plannen van de beste bezetting en declarabiliteit op bedrijfsniveau, vermijdt kostbare fouten en vertragingen en zorgt ervoor dat iedereen op één lijn zit met wat er wordt verwacht.”

Wat we leveren

Onze oplossing? Timewax. Wij bieden resource planning software voor ambitieuze resource planners in snel evoluerende serviceorganisaties. Onze software richt zich op drie domeinen:

Onze software is ‘visual-first’ omdat gebruikers hierdoor snel inzicht krijgen in grote hoeveelheden resources en hun beschikbaarheid over verschillende projecten en tijdsbestekken. Visuele aanwijzingen helpen gebruikers conflicten en overlappingen onmiddellijk te identificeren. Dit is van cruciaal belang om toewijzingsproblemen en projectvertragingen te voorkomen.

Visuele planning maakt het ook eenvoudiger om de voortgang in realtime te volgen. Met onze drag & drop-interface vereenvoudigen we het proces van het bijwerken van planningen, het aanpassen van projecttijdlijnen en het opnieuw toewijzen van medewerkers. Het verkort de leercurve en maakt de software toegankelijker voor niet-technische gebruikers.

Ons platform werkt met andere softwaresystemen. Informatie stroomt automatisch van het ene systeem naar het andere. Dit vermijdt handmatige gegevensoverdracht en versnelt interne processen. Dit bespaart niet alleen tijd, maar voorkomt ook fouten.

Wij bieden standaard integraties met agendasystemen, ERP-software en samenwerkingsplatforms. Onze API stelt klanten ook in staat hun eigen integraties te ontwikkelen. Hierdoor is het mogelijk om elk bedrijfsproces te stroomlijnen.

Onze software voor resource planning is uitgerust met analysemogelijkheden voor het monitoren van projectprestaties en de inzet van medewerkers ter ondersteuning van zowel tactische als strategische besluitvorming binnen een organisatie.

Het stelt het management in staat om de prognoses van toekomstige projectvereisten en resourcebehoeften te verbeteren. Datagestuurde inzichten kunnen bredere beslissingen beïnvloeden, zoals welke soorten projecten in de toekomst moeten worden nagestreefd, hoe teams moeten worden gestructureerd of waar moet worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van vaardigheden.

Filip de Waard

Filip de Waard

CTO

Dynamiek vastleggen

“Ons flexibele datamodel legt je afdelings-, project-, resource- en tariefstructuur vast voor vandaag en morgen. Het stemt de gegevensinvoer en -uitvoer af voor optimale relevantie.”

Potentiële omzetstijging