Zoek
INLOGGEN 

Privacyverklaring

Wij nemen jouw privacy altijd heel serieus

Bij Timewax nemen we jouw privacy heel serieus. In deze verklaring leggen we uit waarom en welke gegevens we verzamelen en wat je kunt doen als je het daar niet mee eens bent. We hebben geprobeerd deze verklaring zo simpel mogelijk te houden. Je kunt altijd ons volledig Algemeen Beleid Bescherming Persoonsgegevens en onze Verwerkersovereenkomst lezen.

Wij zullen altijd op een nette en zorgvuldige manier met jouw gegevens omgaan. Jouw gegevens worden veilig opgeslagen en zijn uitsluitend te benaderen door diegenen die ze ook nodig hebben. We hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om er zeker van te zijn dat jouw gegevens niet in de verkeerde handen kunnen vallen.

Website cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Volgens de wet mogen wij cookies op jouw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we jouw toestemming nodig. Bij het eerste bezoek aan onze website hebben we jou om toestemming gevraagd om cookies op jouw apparaat te plaatsen. Je kunt de toestemming per soort cookie altijd wijzigen.

Welke persoonsgegevens we verzamelen

Timewax is een gegevensbeheerder van jouw gegevens en wanneer je contact met ons opneemt of wanneer je je aanmeldt voor een proefversie, verzamelen we van jou de volgende typen persoonsgegevens:

Waarom we jouw persoonsgegevens verzamelen

We willen graag geregeld contact met je opnemen in relatie tot het product en de diensten die we leveren. We hebben jouw persoonsgegevens nodig om de volgende diensten te kunnen leveren:

Wat we met jouw persoonsgegevens doen

We verwerken jouw gegevens niet met een ander doel dan waarvoor ze aan ons verstrekt zijn. We verwerken jouw gegevens niet te behoeve van geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Verder zullen we jouw persoonsgegevens ook niet doorgeven aan andere derde partijen. Jouw persoonsgegevens worden verwerkt in de EU.

Hoe lang we jouw persoonsgegevens bewaren

Persoonsgegevens die wij bewaren voor marketing en berichtgeving rond updates, zullen door ons maximaal 3 jaar bewaard worden of korter indien jij ons verzoekt om jouw gegevens eerder te verwijderen. Zie ons Dataretentie beleid voor meer informatie over onze gegevensbewaring van persoonsgegevens.

Wij bewaren jouw gegevens alleen langer in het geval van een onderzoek door de Nederlandse autoriteiten om te voldoen aan de juridische procedures of wanneer wij onze juridische rechten moeten uitoefenen in het geval van rechtszaken of rechtsgang volgens de Nederlandse wet.

Jouw rechten

Mocht je van mening zijn dat een persoonsgegeven van jou onjuist of onvolledig is, dan heb jij het recht om dit gegeven in te zien, te rectificeren of het te laten verwijderen. In dat geval kun je via dit formulier contact met ons opnemen.

In het geval dat je een klacht wilt indienen over hoe we met jouw persoonsgegevens zijn omgegaan, kun je contact opnemen met onze CISO (Chief Information Security Officer) op +31 85 130 5450 of door een support ticket aan te maken. Hij zal jouw klacht dan in behandeling nemen en met jou in contact treden om het geschil op te lossen.

Timewax is onderworpen aan de Autoriteit Persoonsgegevens als de lokale toezichthoudende autoriteit. Als je nog steeds het gevoel hebt dat jouw persoonsgegevens niet passend volgens de wet zijn behandeld, dan kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens om bij hen een klacht in te dienen.

Potentiële omzetstijging