Zoek
INLOGGEN 

Grof uren inplannen met onze weekplanner, net als in een spreadsheet

De weekplanner is perfect voor het plannen van medewerkers op projecten voor de lange termijn op weekbasis. Het werkt net zo snel en eenvoudig als wat uren in een spreadsheet invoeren, maar dan met alle validaties van een professioneel systeem.

Week planner
Video afspelen over Week planner
Weekplanner - Just like Excel

Net als Excel

Voor langlopende projecten wil je wel alvast uren gaan reserveren in de capaciteitsplanning, maar niet op dagniveau. Op basis van de begrote uren en de doorlooptijd van de fasen weet je wat de gemiddeld benodigde uren per medewerker per week zijn. Dat aantal uren kan natuurlijk variëren afhankelijk van de fase van het project.

Voor deze situatie hebben we de week planner ontworpen. Het laat je grofweg al uren reserveren in de capaciteitsplanning van je medewerkers. Net als in Excel kun je snel door cellen navigeren en per medewerker een aantal uur per week opgeven.

Krijg een volledig beeld

Maak eenvoudig weergaven, zodat je bijvoorbeeld in één keer alle medewerkers van een bepaalde afdeling, functie of competentie onder elkaar ziet. In de totaalregels bepaal je of je een hun bezettingspercentage, het aantal beschikbare of geboekte uren wilt zien.

Door medewerkers open te klappen zie je de geplande uren per project voor die medewerker. Op dit niveau kun je heel snel uren wijzigen en verschuiven tussen verschillende projecten. Je ziet direct of het allemaal past en of je medewerkers niet per ongeluk overboekt.

We hebben de oplossing gevonden die we nodig hadden.

"Timewax geeft ons een perfect overzicht van onze project planning. Het is beter dan Outlook ooit deed."

A photo of Randy van Santen
Randy van Santen | Van Santen Advies
CEO
Illustration of the Timewax planning board showing resources and to which projects they have been assigned.

Geïntegreerd met de dagplanning

De week planner is geïntegreerd met het planbord, dat primair focust op de dagplanning. De week planner geeft alles weer dat in het planbord is gepland en vice versa.

Je kan erop vertrouwen dat de week planner voor 100% een betrouwbaar beeld geeft van de beschikbaarheid. Uren die je plant met de week planner worden door gezet naar het planbord waar we de uren automatisch boeken op beschikbare momenten.

Stel notificaties in

Stel notificaties in zodat je een melding krijgt wanneer medewerkers overboekt worden, conflicterende boekingen gemaakt worden, deadlines overschreden worden en wanneer je medewerkers toewijst op activiteiten waarvoor ze niet langer gekwalificeerd zijn.

Je kan e-mails naar medewerkers sturen om hen te herinneren aan projecten in hun planning. Je kan ook per e-mail bevestigingen sturen naar klanten. De opmaak van e-mails stel je in met sjablonen in platte tekst en HTML.

Potentiële omzetstijging