Zoek
INLOGGEN 

AFAS

Onze AFAS integratie synchroniseert alle belangrijke stamgegevens naar Timewax. Daarnaast werkt de integratie AFAS bij met de planning of urenstaten uit Timewax.

Voor editie

Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond

Klanten

Onze AFAS integratie synchroniseert nieuwe klanten uit de AFAS CRM module naar Timewax. Deze klanten zijn gekoppeld aan de projecten die uit AFAS komen. Met klanten in Timewax kan je eenvoudig projecten in het planbord selecteren en voor rapportage doeleinden gebruiken.

Projecten

Wanneer je een nieuw project aanmaakt in AFAS, dan maken we het automatisch aan in Timewax met alle bijhorende gegevens. Dit is inclusief de onderverdeling in werksoorten en de begrote uren. Op deze manier kan je de begrote uren vergelijken met de geplande en werkelijke uren in Timewax.

Medewerkers

Je maakt nieuwe medewerkers aan in de HRM module van AFAS. We maken een medewerker automatisch aan als een resource in Timewax. Als je hun gegevens wijzigt, zoals de functie, afdeling en competenties, dan synchroniseren we automatisch deze updates naar Timewax.

Competenties

In AFAS kan je competenties en niveaus opzetten en deze vervolgens toewijzen aan medewerkers. De integratie synchroniseert deze informatie automatisch naar de stamgegevens in Timewax. Competenties in Timewax kunnen gebruikt worden op projectniveau om de vereiste resources te specificeren. In functies zoals resource aanvragen kan je gemakkelijk resources vinden op basis van competenties.

Verlof

In AFAS hebben alle medewerkers een rooster van werkbare uren dat hun contracturen aangeeft en hoeveel uren ze op welke dag werken. AFAS heeft ook een workflow waarmee medewerkers verlof kunnen aanvragen. De AFAS integratie synchroniseert alle afwezigheid voor elke medewerker om in Timewax correct de beschikbaarheid te tonen.

Geplande uren

Timewax verwerkt de geplande uren naar de nacalculatie van medewerkers in AFAS. Het verwerken van deze uren maakt tijdschrijven in AFAS erg gemakkelijk, omdat medewerkers alleen hun urenstaat hoeven te controleren en aanpassingen hoeven te maken waar nodig. Op die manier bespaart het medewerkers tijd en wordt het aantal fouten verlaagd.

Urenstaten

Optioneel kan je besluiten om in Timewax tijd te schrijven in plaats van in AFAS. Als je eenmaal de urenstaten in Timewax goedkeurt, stuurt de integratie de gegevens naar AFAS. Hier zijn ze direct beschikbaar voor rapportage en facturering.

Potentiële omzetstijging