Zoek
INLOGGEN 

Outsmart

Op basis van planningsboekingen maakt Timewax automatisch werkbonnen aan in OutSmart. Optioneel kunnen bestede uren en verbruikte materialen zoals geregistreerd in Outsmart, terug worden gesynchroniseerd naar Timewax. Met deze integratie hoeven je monteurs niet langer met geprinte werkbonnen te worden. Meer informatie over Outsmart.

Voor editie

Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond

Van planning tot werkbon

In Timewax wijs je medewerkers aan projecten toe met het planbord. Wanneer je een planngsboeking afrondt in Timewax dan maakt de integratie automtisch een werkbon aan in Outsmart.

Daarna ontvangt de medewerker een notificatie. De notificatie informeert hem dat je een nieuwe werkbon hebt aangemaakt. Er wordt een beschrijving meegegeven alsook jouw opmerkingen. In OutSmart registreer je de werkelijk bestede uren, de verbruikte materialen en voeg je foto’s toe. Je kan de klant ook laten aftekenen voor het afgerond werk.

Rapportage en facturering

Wanneer je medewerker de werkbon afrondt, zal de integratie de status in Outsmart terug rapporteren naar het planbord in Timewax. De klant ontvangt een e-mail met de werkbon in PDF.

Optioneel kunnen de werkelijk bestede uren terug verwerkt worden naar Timewax in de urenstaat van de medewerker. Timewax zal de verbruikte materialen als kostenposten bij het project opslaan. Al deze informatie kan dienen als een specificatie voor wanneer je de klant wilt factureren.

Potentiële omzetstijging