Zoek
INLOGGEN 

Exact Online

Met deze Exact Online integratie is Timewax de perfect add-on voor planning en tijdschrijven. Op basis van je behoeften kan je besluiten of je urenstaten wil gebruiken in Timewax of in Exact Online.

Voor editie

Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond

Klanten

Met de integratie worden nieuwe klanten (relaties in Exact Online) automatisch door gezet naar Timewax. We synchroniseren ook alle wijzigingen die je maakt in klantgegevens.

Voor planningsdoeleinden gebruikt Timewax de adresgegevens zoals vastgelegd in Exact Online. Standaard gebruiken we deze gegevens in de planning. Je kan dit echter altijd overschrijven indien nodig.

Projecten

We synchroniseren automatisch nieuwe projecten en wijzigingen daarin naar Timewax. Op die manier zijn beide projectbestanden in Exact Online en Timewax altijd aan elkaar gelijk.

Je kan in Exact Online een project onderverdelen in uursoorten of een Work Breakdown Structure (WBS). In beide gevallen synchroniseert Timewax ze inclusief de begrote uren.

Urenstaten

Wanneer je besluit om urenstaten in Timewax te gebruiken, kan de integratie de werkelijk bestede uren direct in de urenstaten van de medewerkers in Exact Online boeken.

In Timewax kan je besluiten om een workflow voor de goedkeuring van urenstaten op te zetten. Als de uren eenmaal zijn goedgekeurd, worden ze automatisch verwerkt naar de urenstaten in Exact Online.

Potentiële omzetstijging